Tag Archives: Oral History

Kick-off CLARIAH demonstratieproject Oral History Today

Maandag vond bij het Meertens Instituut de kick-off plaats van een vijftal CLARIAH ‘demonstrator’ projecten. Het CLARIAH project heeft als doel een digitale infrastructuur te bouwen voor onderzoek in de Geesteswetenschappen. In 2012 is CLARIAH op de “Nationale Roadmap ICT grootschalige onderzoeksfaciliteiten” geplaatst die het opzetten of verbeteren van grote onderzoeksfaciliteiten stimuleert. Met een ‘startsubsidie’ (zaaigeld) kan CLARIAH projecten ontwikkelen om een nieuwe roadmap-aanvraag in oktober 2013 te ondersteunen. In februari zijn vijf van dit soort ‘demonstrator’ projecten van start gegaan bij het IISG, DANS, Meertens Instituut en Beeld en Geluid. Maandag was de kick-off van deze projecten. Eén ervan is het ‘Oral History Today‘ project dat nauw verbonden is aan Verteld Verleden.

Continue reading

Eindpresentatie werkgroep Living Oral History Workbench

Door Stef Scagliola

Op dinsdag 21 september heeft de werkgroep Living Oral History Workbench, een project waarbij 250 interviews uit het Interviewproject Nederlandse Veteranen met spraakherkenning doorzoekbaar zijn gemaakt, het eindproject gepresenteerd aan de subsidiegevers, het programma Erfgoed van de Oorlog, van het ministerie van VWS. Het Veteraneninstituut heeft daarbij samengewerkt met spraaktechnologen van de Radboud Universiteit Nijmegen en DANS (Data Networked  Services). Continue reading