Category Archives: Related News & Events

Platforms voor digitale interviewcollecties uit Bosnië en Kroatië online

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Studio en faculteit ESHCC)  en de onderzoeksgroep Human Media Interaction van de UT waren betrokken bij de recente lancering van twee online platforms met video-interviews die het resultaat zijn van twee oral history projecten: Croatian Memories en Bosnian Memories.

Via de online platforms kunnen persoonlijke getuigenissen over oorlog en vervolging tijdens WOII en de val van voormalig Joegoslavië bekeken en doorzocht worden, zowel in de lokale taal als in het Engels. De gezamenlijke noemer van deze initiatieven is PostYugoslavVoices.

Continue reading

Erfgoedarena – Oral History en het audiovisuele archief

Erfgoedarena – Oral History en het audiovisuele archief
27 november, Reinwardt Academie, Dapperstraat 315 Amsterdam, 20:00 uur

Steeds meer oral history interviews worden door erfgoedinstellingen afgenomen, opgeslagen en bewaard. Dit brengt nieuwe vragen met zich mee, waarbij technologie een belangrijke rol speelt. Hoe maken we zoveel mogelijk hergebruik en verbindingen tussen collecties mogelijk? Wat zijn daar de voor- en nadelen van? Hoe krijgen we in beeld waar het publiek op zit te wachten en hoe kan dit materiaal zo gebruiksvriendelijk mogelijk worden aangeboden? Wat zijn de vragen over privacy en autonomie van de geïnterviewde waar we rekening mee moeten houden? In deze Erfgoedarena zullen we deze vragen opwerpen en bespreken aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Met bijdragen van:

  • Stef Scagliola, historicus gespecialiseerd in Oral History;
  • Julia Noordergraaf, hoogleraar Erfgoed en digitale cultuur;
  • Josien Pieterse, politicoloog, oral historian en initiatiefnemer van Framer Framed.

De bijeenkomst wordt voorgezeten door:
Leontine Meijer-Van Mensch, erfgoedspecialist en docent aan de Reinwardt Academie.

Kick-off CLARIAH demonstratieproject Oral History Today

Maandag vond bij het Meertens Instituut de kick-off plaats van een vijftal CLARIAH ‘demonstrator’ projecten. Het CLARIAH project heeft als doel een digitale infrastructuur te bouwen voor onderzoek in de Geesteswetenschappen. In 2012 is CLARIAH op de “Nationale Roadmap ICT grootschalige onderzoeksfaciliteiten” geplaatst die het opzetten of verbeteren van grote onderzoeksfaciliteiten stimuleert. Met een ‘startsubsidie’ (zaaigeld) kan CLARIAH projecten ontwikkelen om een nieuwe roadmap-aanvraag in oktober 2013 te ondersteunen. In februari zijn vijf van dit soort ‘demonstrator’ projecten van start gegaan bij het IISG, DANS, Meertens Instituut en Beeld en Geluid. Maandag was de kick-off van deze projecten. Eén ervan is het ‘Oral History Today‘ project dat nauw verbonden is aan Verteld Verleden.

Continue reading

Eindpresentatie werkgroep Living Oral History Workbench

Door Stef Scagliola

Op dinsdag 21 september heeft de werkgroep Living Oral History Workbench, een project waarbij 250 interviews uit het Interviewproject Nederlandse Veteranen met spraakherkenning doorzoekbaar zijn gemaakt, het eindproject gepresenteerd aan de subsidiegevers, het programma Erfgoed van de Oorlog, van het ministerie van VWS. Het Veteraneninstituut heeft daarbij samengewerkt met spraaktechnologen van de Radboud Universiteit Nijmegen en DANS (Data Networked  Services). Continue reading