Over Verteld Verleden

verteldverleden.org is hét communicatieplatform voor oral history onderzoekers  in Nederland. Iedereen die geïnteresseerd is in narratieve (audio)visuele interviewdata kan terecht op verteldverleden.org voor inspiratie en informatie.

Digitaliseren

Uit recent onderzoek blijkt dat in Nederland maar liefst 13.000 interviews zijn verzameld, in totaal meer dan 21.000 uur aan oral history materiaal over uiteenlopende onderwerpen, zoals oorlog, migratie en alledaagse cultuur. Verteld Verleden bundelt de krachten van de beheerders en eigenaren van deze rijke collecties en geesteswetenschappers om de toegang tot deze collecties te verbeteren.

Verteld Verleden is ontstaan uit een interdisciplinaire samenwerking tussen geesteswetenschappers en IT-onderzoekers en draagt deze visie op oral history verder uit. Het platform is onlosmakelijk verbonden met the digital turn in de geesteswetenschappen.

Samenwerken

Verteld Verleden werkt dan ook samen met IT’ers en archiefbeheerders om collecties in Nederland toegankelijker te maken. Dat betekent dat we in de eerste plaats bestaande collecties in Nederland gaan inventariseren. Daarnaast bekijken we continue hoe we het zoeken en vinden van informatie binnen deze collecties kunnen verbeteren. verteldverleden.org draagt dus actief bij aan de studie van oral history in Nederland, en het behoud en de verbetering van de toegankelijkheid van deze collecties. Het platform wil de rijke informatie die in deze discipline en collecties vervat zijn delen met zowel een gespecialiseerd als breed publiek.